Akademikeres livsvilkår bliver usikre, skrøbelige og vanskelige

Prekarisering er et alvorligt samfundsproblem, der gør arbejdslivet usikkert, underminerer fæl- lesskaber og forringer arbejdsforholdene for en stor gruppe akademikere. Løsningen kræver radikale midler og solidaritet fra fastansatte og
Dfagforeninger, vurderer fire forskere, der netop